Användarvillkor för MIQAN

Ikraftträdandedatum: 2024-01-01

Dessa villkor (“Villkor”) reglerar din åtkomst till och användning av MIQAN.SE webbplats (“Webbplats”). Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att gå in på eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte komma åt eller använda webbplatsen.

 1. Godkännande av villkor
  Genom att gå in på och använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och MIQAN (“Ägaren”).
 2. Användarbeteende
  2.1 Förbjudet beteende
  Du samtycker till att inte delta i någon av följande aktiviteter när du använder webbplatsen:

a. Brott mot tillämplig lag, förordning eller tredje parts rättighet;

b. engagera sig i någon form av bedräglig eller olaglig aktivitet;

c. Ladda upp, överföra eller distribuera något innehåll som är olagligt, skadligt, kränkande, obscent, ärekränkande eller på annat sätt stötande;

d. Att störa eller störa webbplatsens funktionalitet eller säkerhetsåtgärder;

e. Tillgång till eller försök att komma åt webbplatsens system, data eller innehåll på något obehörigt sätt.

2.2 Användarinnehåll
Genom att skicka eller ladda upp något innehåll till webbplatsen ger du ägaren en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, evig och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, distribuera, visa och underlicensiera sådant innehåll. Du intygar och garanterar att du har de nödvändiga rättigheterna för att bevilja denna licens.

 1. Immateriella rättigheter
  3.1 Ägande
  Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, upphovsrätter och patent, på webbplatsen och dess innehåll ägs av ägaren eller dess licensgivare. Du bekräftar och samtycker till att du inte har någon rättighet, titel eller intresse för eller till webbplatsen eller dess innehåll.

3.2 Användningsbegränsningar
Du får inte kopiera, reproducera, modifiera, distribuera, visa, utföra eller överföra någon del av webbplatsen eller dess innehåll utan föregående skriftligt medgivande från ägaren.

 1. Friskrivningsklausuler
  4.1 Inga garantier
  Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängligt”. Ägaren lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående webbplatsens riktighet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet eller tillgänglighet.

4.2 Tredjepartsinnehåll
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av ägaren. Ägaren stöder eller tar inte på sig något ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på någon tredje parts webbplatser eller tjänster.

 1. Ansvarsbegränsning
  I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska ägaren och dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och licensgivare inte hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst , data eller goodwill, som härrör från eller i samband med användningen eller oförmågan att använda webbplatsen.
 2. Uppsägning
  Ägaren kan, efter eget gottfinnande, avsluta eller stänga av din åtkomst till webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande eller ansvar. Vid uppsägning kommer dessa villkor att fortsätta att gälla för din tidigare användning av webbplatsen.
 3. Ersättning
  Du samtycker till att hålla ägaren och dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och licensgivare skadeslösa från alla anspråk, krav, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden), som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen, ditt brott mot dessa villkor eller ditt brott mot tredje parts rättigheter.
 4. Övrigt
  8.1 Hela avtalet

  Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och ägaren angående användningen av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser.

8.2 Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i [Infoga gällande lag]. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor ska uteslutande väckas vid domstolarna i [Infoga jurisdiktion].

8.3 Avskiljbarhet
Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse upphävas och de återstående bestämmelserna ska tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter.

8.4 Prissättning och betalning

Alla priser som visas i katalogen är inklusive mervärdesskatt (moms); Moms kommer att tillämpas enligt gällande skattesats på alla beställningar såvida inte ett giltigt momsbefrielseformulär har mottagits och godkänts. Även om alla ansträngningar kommer att göras för att meddela prishöjningar i förväg, förbehåller sig företaget rätten att ändra priser och justera fakturor/kvitton i enlighet med priset som gäller vid avsändningsdatumet. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst korrigera skrivunderlåtelser och fel. Kunder utan kreditkonton måste lämna full betalning med sin beställning. Betalningar accepteras av Klarna, Visa eller MasterCard och betalkort.

Genom att gå in på eller använda webbplatsen MIQAN.SE bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor bör du inte komma åt eller använda webbplatsen.